A dobroć Pana Boga naszego niech będzie nad nami! I wspieraj pracę rąk naszych, dzieło rąk naszych wspieraj!

Ps, 90, 17

Serwis

Świadczymy również

usługi serwisowe ślusarki aluminiowej obejmujący sprawdzenie stanu uszczelnień, poprawności działania okuć, przeczyszczenie mechanizmów:

  • przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne
  • wszelkie naprawy w zakresie ślusarki aluminiowej: konstrukcji, okien, drzwi żaluzji i rolet zewnętrznych, zadaszeń aluminiowo-szklanych
Administratorem danych osobowych jest Conflo Joanna Nowak. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.